Toán tử là gì

     

Bình luận Toán tử là gì? những toán tử vào C, C++ thường chạm mặt là conpect trong nội dung hiện tại của cửa hàng chúng tôi . Đọc nội dung để biết đầy đủ nhé.

Bạn đang xem: Toán tử là gì


Tóan tử là một trong thành phần không thể không có để tiến hành các phép toán trong lập trình. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu Toán tử vào là gì? các toán tử trong C, C++ thường sử dụng nhé!


*

Toán tử vào C, C++

I. Toán tử là gì?

Trong toán học, toán tử là các dấu hoặc ký hiệu như: cộng (+), trừ (), nhân (x), phân chia (:), căn bậc 2 (), bự (>), nhỏ xíu (1. Toán tử số học

Đây là toán tử cơ bản nhất trong lập trình, toán tử số học là đông đảo phép toán cộng, trừ, nhân, chia cơ bạn dạng như vào toán học.

Bảng tổng hợp những ký hiệu toán tử số học: đưa sử X = 30; Y=4


Ký hiệu toán tửMiêu tả

Cú pháp

Kết quả
+Phép cộngX + Y30 + 4 = 34
Phép trừX – Y30 – 4 = 26
*Phép nhânX * Y30 * 4 = 120
/Phép chiaX / Y30 / 4 = 7.5
%Phép phân chia lấy phần dưX % Y

30 % 4 = 2

++

Tăng 1 solo vị:

++X: tăng 1 quý hiếm của biến X, sau đó X được dùng để tính toán.X++: sử dụng X nhằm tính toán, kế tiếp tăng 1 quý hiếm của trở thành X.

A= ++X + 100

A = X++ + 100

X= 131; A= 31

X= 131; A= 30

Giảm 1 1-1 vị:

–X: bớt 1 giá trị của đổi thay X, tiếp nối X được dùng để tính toán.X–: dùng X để tính toán, tiếp đến giảm 1 quý hiếm của biến chuyển X.

A = –X + 100

A = X– + 100

X= 129; A= 29

X= 129; A= 30


2. Toán tử so sánh

Toán tử so sánh (toán tử quan tiền hệ) dùng để so sánh hai toán hạng (2 biến hóa giá trị) cùng với nhau. Tác dụng trả lại của toán tử so sánh nếu đúng thì đã là 1 (True), còn nếu như sai thì công dụng sẽ là 0 (False).

Bảng tổng hợp các ký hiệu toán tử so sánh: giả sử X= 30; Y= 4; TRUE = 1; FALSE = 0


Ký hiệu toán tửMiêu tả

Cú pháp

Ví dụ

Kết quả

==BằngX == Y30 == 40
!=Không bởi (Khác)X != Y30 != 41
>Lớn hơnX > Y30 > 41
=Lớn hơn hoặc bằngX >= Y30 >= 41

3. Toán tử logic

Toán tử ngắn gọn xúc tích (toán tử luận lý) được dùng làm kiểm tra nhiều điều kiện cùng lúc. Tác dụng trả lại của toán tử lô ghích cũng như là với toán tử so sánh, nếu đúng thì kết quả là 1 (True), còn không đúng thì công dụng sẽ là 0 (False).

Bảng tổng hợp những ký hiệu toán tử logic: TRUE = 1; FALSE = 0


Ký hiệu toán tửMiêu tả

Cú pháp

Ví dụ 

Kết quả

&&

AND

Cả 2 mệnh đề đề xuất đều đúng thì tác dụng là TRUE

(Mệnh đề 1) && (Mệnh đề 2)

(0


4. Toán tử gán

Toán tử gán được dùng để lưu giá chỉ trị đến biến. Cực hiếm đó rất có thể là một hằng số, phát triển thành số, một biểu thức hoặc kết quả của một hàm. Đây là một trong những toán tử được sử dụng tiếp tục nhất vào lập trình. 

Bảng tổng hợp ký kết hiệu toán tử gán:


Ký hiệu toán tửMiêu tảCú phápPhép toán tương đương
=Toán tử gán đối chọi giản. Gán giá trị toán hạng bên đề xuất cho toán hạng trái.

X = 1

X = Y

X = Y + Z

+=Thêm quý giá toán hạng buộc phải tới toán hạng trái và gán cực hiếm đó mang đến toán hạng trái.X += YX = X + Y
-=Trừ đi giá trị toán hạng cần từ toán hạng trái cùng gán quý giá này mang đến toán hạng trái.

Xem thêm: Một Màn Hình Là Thiết Bị Gì ? Cấu Tạo, Phân Loại Và Chức Năng?

X -= YX = X – Y
*=Nhân quý hiếm toán hạng đề xuất với toán hạng trái và gán quý hiếm này mang lại toán hạng trái.X *= YX = X * Y
/=Chia toán hạng trái mang lại toán hạng buộc phải và gán giá trị này đến toán hạng trái.X /= YX = X / Y
%=Lấy phần dư của phép phân tách toán hạng trái cho toán hạng yêu cầu và gán mang đến toán hạng trái.X %=YX = X % Y
>=Dịch nên toán hạng trái sang số vị trí là quý hiếm toán hạng phải.X

5. Toán tử hỗn hợp

Ngoài các toán tử trên, trong ngôn ngữ C/C++ còn tồn tại một số toán tử khác lại dùng sau:


Ký hiệu toán tửMiêu tảCú phápKết quả
,Dấu phẩy: ngăn cách các biến, biểu thức

int X, Y, Z

X = Y + Z, A = B – C

 
&Trả lại địa chỉ của một biến&XTrả lại địa chỉ cửa hàng thực sự của đổi mới X.
*Trỏ tới một biến.*XCon trỏ đi tới vươn lên là X.
?:Toán tử điều kiện(X > Y) ? A : BNếu đk đúng thì trả lại cực hiếm A, còn nếu không thì giá trị B
sizeof()Toán tử sizeof: trả lại size của một biếnsizeof(X)X là một số nguyên.

III. Sản phẩm tự ưu tiên của các toán tử trong C, C++

1. Máy tự ưu tiên

Cũng giống như trong toán học, chúng ta có bề ngoài ưu tiên bom tấn là “nhân phân chia trước, cộng trừ sau”. Trong lập trình tương tự như như vậy, họ phải cố được hầu hết thứ từ bỏ ưu tiên này để xác minh cách thực hiện đo lường và thống kê của biểu thức. Bảng dưới đây liệt kê vật dụng tự tiến hành các toán tử vào C, C++ cùng với độ ưu tiên được xếp tự cao xuống thấp:


Độ ưu tiênPhân loại toán tửToán tửThứ tự ưu tiên vào toán tử
1Hậu tố() -> . ++ — Trái sang phải 
2Đơn ngôi+ – ! ~ ++ — (type)* & sizeof Phải thanh lịch trái 
3Tính nhân, chia* / % Trái lịch sự phải 
4Tính cộng, trừ + – Trái quý phái phải 
5Dịch chuyển Trái sang phải 
6Quan hệ  >= Trái quý phái phải 
7So sánh bằng== != Trái sang trọng phải 
8AND && Trái sang trọng phải 
9OR || Trái lịch sự phải 
10Điều kiện ?: Phải lịch sự trái 
11Gán = += -= *= /= %= >>=

2. đổi khác thứ tự ưu tiên

Tương tự với phương pháp “nhân phân tách trước – cùng trừ sau”, để đổi khác thứ từ bỏ ưu tiên bên trên một biểu thức, chúng ta cũng có thể dùng vết ngoặc 1-1 ().


*
lưu ý:

Phần được giới hạn trong ngoặc 1-1 được triển khai trước.Nếu có rất nhiều ngoặc đối chọi lồng nhau thì toán tử phía trong ngoặc đối chọi phía trong thuộc sẽ thực thi trước, sau đó đến những ngoài đối chọi phía ngoài.Trong phạm vi một cặp ngoặc 1-1 thì quy tắc máy tự ưu tiên vẫn giữ nguyên tác dụng.

Xem thêm: 10 Phim Hoạt Hình Đam Mỹ Trung Quốc Hay Nhất Hủ Nữ Càng Xem Càng Mê


Bài viết trên đã ra mắt đến chúng ta về các toán tử vào C, C++ hay sử dụng. Hãy phân tách sẻ bài viết đến bằng hữu và giữ lại bình luận bên dưới để được câu trả lời nếu có ngẫu nhiên thắc mắc làm sao nhé. Cảm ơn chúng ta đã theo dõi bài viết.