TRADE-OFFS LÀ GÌ

     

Đánh thay đổi (trade-off) là sự việc xung bỗng dưng giữa những mục tiêu chế độ dẫn tới kết quả là chỉ đạt ngưỡng được một mục tiêu chế độ sau khi đã từ bỏ kim chỉ nam khác.

Bạn đang xem: Trade-offs là gì


Đánh thay đổi là gì?

Đánh thay đổi (trade-off) là sự xung bất chợt giữa các mục tiêu chế độ dẫn tới tác dụng là chỉ đạt được một mục tiêu chính sách sau khi đang từ bỏ kim chỉ nam khác. Có mang này thường được dùng trong toàn cảnh lạm phát và thất nghiệp cùng tồn tại: chính phủ nước nhà chỉ có thể giảm được thất nghiệp khi có tác dụng tăng lân phát, hay có thể nói rằng là chiếc giá của vấn đề cắt sút thất nghiệp là mức lạm phát và ngược lại. Nếu như sự tấn công đổi này tồn tại, thì chính phủ không thể đồng thời giảm giảm mức lạm phát và thất nghiệp, mà chỉ có thể “đổi” một ít lạm phát lấy một ít thất nghiệp

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, từ bỏ điển kinh tế tài chính học, Đại học kinh tế tài chính Quốc dân)

Sự tấn công đổi trong ghê tế

Trong gớm tế, sự đánh đổi được diễn tả dưới dạng chi tiêu cơ hội của một lựa chọn ráng thể, đó là việc mất đuối của phương án thay cố được ưu tiên nhất. Sự tấn công đổi, sau đó, liên quan đến một sự hy sinh phải được thực hiện để sở hữu được một sản phẩm, thương mại & dịch vụ hoặc tay nghề nhất định, chứ chưa phải là những sản phẩm khác rất có thể được tạo nên hoặc thu được bằng phương pháp sử dụng cùng một nguồn lực quan trọng đó. Ví dụ, đối với một người đi đếnxem một trận đấu láng rổ, ngân sách cơ hội của mình là không được xem một lịch trình truyền hình yêu mến ở nhà. Giả dụ trò nghịch bóng rổ diễn ra trong giờ thao tác làm việc của họ, thì giá thành cơ hội đã mất vài ba giờ để gia công việc, vày cô ấy / anh ấy sẽ cần được nghỉ vấn đề để đi xem.

Xem thêm: O&Amp;M Là Gì - O By Cirque Du Soleil® At Bellagio

Có nhiều yếu tố tác động đến môi trường thiên nhiên đánh đổi trong một giang sơn cụ thể, bao gồm sự sẵn có của nguyên vật liệu thô, nhân lực có tay nghề, đồ đạc để sản xuất sản phẩm, công nghệ và vốn, thị phần để sản xuất sản phẩm đó trên quy mô thời gian hợp lý, v.v.

Xem thêm: Những Phần Tử Có Kích Thước Nhỏ Hơn 1 Micromet, Keo Là Đất Gì

Sự đánh đổi trong kinh tế tài chính thường được minh họa bằng đường kết quả Pareto (được viết tên theo nhà kinh tế tài chính Vilfredo Pareto), cho thấy thêm số lượng lớn số 1 (hoặc không nhiều nhất) của một thứ rất có thể đạt được tấn công đổi với từng số lượng khác biệt của sản phẩm công nghệ khác. Ví dụ, trong kim chỉ nan sản xuất, sự tiến công đổi giữa cổng đầu ra của một sản phẩm này và đầu ra của sản phẩm khác được minh họa một cách đồ họa bởi đường giáp ranh biên giới giới kỹ năng sản xuất. Đường hiệu giới Pareto cũng rất được sử dụng trong tối ưu hóa đa mục tiêu. Về tài chính, mô hình định giá gia tài vốn (CAPM) bao gồm 1 biên giới hiệu quả cho thấy mức lợi tức đầu tư kỳ vọng tối đa mà bất kỳ danh mục đầu tư chi tiêu với bất kỳ mức rủi ro ro ví dụ nào, được đo bằng phương sai của danh mục đầu tư.