TRỌNG ÂM LÀ GÌ

     

Đọc rõ trọng âm giờ Anh là trong những kĩ năng cơ phiên bản và quan trọng khi giao tiếp. Nhưng ngoài ra khái niệm trọng âm còn quá mới lạ và không quen với bạn mới học, fan mất gốc tiếng Anh, bắt buộc thường họ bị lâm vào hoàn cảnh vào tình huống quên trọng âm hoặc cảm giác khó hiểu chần chừ nhấn trọng âm vào đâu. Trong bài này, vantaidongphat.com sẽ trình bày các điểm sáng liên quan lại tới phép tắc nhấn trọng âm từ cùng nhấn trọng âm câu nhằm giúp chúng ta hiểu và thực hiện được các nguyên tắc khi dấn trọng âm giờ Anh. 


*
Trọng âm giờ đồng hồ Anh: trọng âm từ bỏ – trọng âm câu

Tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết, những từ có hai âm ngày tiết trở lên luôn có một âm máu phát âm biệt lập hẳn so với đều âm tiết còn lại về độ dài, độ phệ và độ cao. Âm tiết như thế nào được phát âm to hơn, giọng cao hơn nữa và kéo dài ra hơn nữa các âm không giống trong và một từ thì ta nói âm tiết đó đươc dấn trọng âm. Hay nói bí quyết khác, trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm huyết đó.

Bạn đang xem: Trọng âm là gì

Khi quan sát vào phiên âm của một từ, thì trọng âm của từ đó được ký hiêu bởi dấu (‘) ngơi nghỉ phía trước, bên trên âm huyết đó.


Ví dụ:

happy /ˈhæpi/ trọng âm lâm vào tình thế âm tiết lắp thêm nhất

clever /ˈklevər/ trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết vật dụng nhất

arrange /əˈreɪndʒ/ trọng âm lâm vào cảnh âm tiết thiết bị hai

engineer /ˌendʒɪˈnɪr/ có hai trọng âm: trọng âm chính rơi vào tình thế âm huyết thứ bố /nir/ cùng trọng âm phụ rơi vào tình thế âm tiết trước tiên /en/

Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/ trọng âm chính rơi vào hoàn cảnh âm ngày tiết thứ tía /ˈniːz/ cùng trọng âm phụ lâm vào cảnh âm tiết trước tiên /dʒæ/

Trọng âm từ nhập vai trò đặc trưng trong việc phân biệt được tự này cùng với từ không giống khi bọn họ nghe cùng nói tiếng Anh. Người phiên bản ngữ phát âm bất kể từ nào đều sở hữu trọng âm rất tự nhiên và thoải mái đến nút họ ngần ngừ là bọn họ có áp dụng trọng âm. Vì vậy, đặt trọng âm không nên âm tiết hay là không sử dụng trọng âm sẽ khiến người bản xứ khó rất có thể hiểu được là tín đồ học giờ Anh hy vọng nói gì cùng họ cũng chạm mặt không ít khó khăn trong việc nghe hiểu người bạn dạng xứ.

Chẳng hạn: từ desert tất cả hai phương pháp nhấn trọng âm: trọng âm lâm vào tình thế âm tiết trang bị nhất/ˈdezərt/ thì đó là danh từ, tức là sa mạc, mà lại trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết thứ hai /dɪˈzɜrt/ thì chính là động từ, tức là bỏ rơi, đào ngũ. Trong tiếng Anh, có một vài từ được viết tương đương nhau nhưng trọng âm ngơi nghỉ vị trí không giống nhau tùy theo tự loại. Như vậy phát âm đúng trọng âm của một tự là yếu đuối tố đầu tiên giúp sinh viên nghe hiểu cùng nói được như người bản ngữ.

2 – Âm máu là gì?

Để gọi được trọng âm giờ Anh của một từ, trước hết fan học bắt buộc hiểu thừa thế nào là âm tiết. Từng từ hầu hết được cấu trúc từ những âm tiết. Âm tiết là 1 trong đơn vị phạt âm, gồm bao gồm một âm nguyên âm (/ʌ/, /æ/, /ɑː/, /ɔɪ/, /ʊə/…) và các phụ âm (p, k, t, m, n…) bao quanh hoặc không có phụ âm bao quanh. Từ rất có thể có một, hai, ba hoặc nhiều hơn thế nữa ba âm tiết.

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền vì chưng vantaidongphat.com xây dựng, hỗ trợ đầy đủ kiến thức nền tảng gốc rễ tiếng Anh bao hàm Phát Âm, từ bỏ Vựng, Ngữ Pháp với lộ trình ôn luyện bài bản 4 năng lực Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành cho:

☀ học tập viên đề nghị học vững chắc và kiên cố nền tảng tiếng Anh, cân xứng với những lứa tuổi.

☀ học sinh, sinh viên bắt buộc tài liệu, lộ trình tinh tế để ôn thi cuối kỳ, những kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ học tập viên phải khắc phục điểm yếu về nghe nói, trường đoản cú vựng, phản nghịch xạ giao tiếp Tiếng Anh.


Ví dụ:

TừPhiên âmSố lượng âm tiết
Fun/fʌn/1
Fast/fæst/1
Swim/swɪm/1
Whisker/ˈwɪskər/2
Important/ɪmˈpɔːrtnt/3
Tarantula/təˈræntʃələ/4
International/ˌɪntərˈnæʃnəl/5

Thành nhuần nhuyễn nói tiếng Anh thuộc với tiếng Anh vantaidongphat.com.

3 – những quy tắc đánh dấu trọng âm giờ đồng hồ Anh trong từ 

3.1 – Từ tất cả hai âm tiết

a. Trọng âm lâm vào cảnh âm tiết trang bị nhất

Đối với số đông các danh từ cùng tính từ bao gồm hai âm huyết trong tiếng Anh thì trọng âm lâm vào cảnh âm tiết thiết bị nhất.

Ví dụ:

Danh từ: center /ˈsentər/, object /ˈɑːbdʒɪkt/, flower /ˈflaʊər/…

Tính từ: happy/ ˈhæpi/, present /ˈpreznt/ , clever /ˈklevər/, sporty /ˈspɔːrti/ …

Các cồn từ đựng nguyên âm ngắn sinh hoạt âm tiết trang bị hai và chấm dứt bằng một (hoặc ko ) phụ âm, thì trọng âm lâm vào tình thế âm tiết sản phẩm công nghệ nhất.

Ví dụ: enter/ ˈentər/, travel/ ˈtrævl/ , open /ˈoʊpən/ …

Ngoài ra, các động từ tận thuộc là ow, thì trọng âm rơi vào cảnh âm tiết lắp thêm nhất.

Ví dụ: borrow / ˈbɔːroʊ/, follow /ˈfɑːloʊ/…

ĐỌC THÊM Lộ trình học phát âm trường đoản cú A cho Z cho người mới bắt đầu

b. Trọng âm lâm vào tình thế âm tiết trang bị hai

Hầu hết các động từ, giới từ gồm hai âm máu thì trọng âm lâm vào tình thế âm tiết lắp thêm hai.

Ví dụ:

Động từ: relax /rɪˈlæks/, object /əbˈdʒekt/, receive / rɪˈsiːv/ , accept /əkˈsept/…

Giới từ: among /əˈmʌŋ/, aside /əˈsaɪd/ , between /bɪˈtwiːn/…

Các danh từ giỏi tính từ chứa nguyên âm dài, nguyên âm song ở âm tiết thứ hai hoặc dứt nhiều rộng một phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào cảnh chính âm ngày tiết đó.

Ví dụ: belief /bɪˈliːf/, Japan /dʒəˈpæn/, correct /kəˈrekt/, perfume /pərˈfjuːm/, police /pəˈliːs/ …

Những từ gồm hai âm tiết nhưng âm tiết trước tiên là một tiền tố thì trọng âm lâm vào cảnh âm tiết sản phẩm công nghệ hai.

Ví dụ: unwise /ˌʌnˈwaɪz/, prepare /prɪˈper/, dislike /dɪsˈlaɪk/, redo /ˌriːˈduː/…

3.2 – trường đoản cú có bố âm huyết và nhiều hơn thế ba âm tiết

a. Trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết thứ nhất

Đối với danh tự có cha âm tiết: trường hợp âm tiết thứ hai gồm chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ lâm vào hoàn cảnh âm tiết đồ vật nhất.

Ví dụ: paradise /ˈpærədaɪs /, pharmacy /ˈfɑːrməsi/, controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/, holiday /ˈhɑːlədeɪ /, resident /ˈrezɪdənt/…

b. Trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết máy hai

Nếu các động từ gồm âm tiết cuối cùng chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ lâm vào hoàn cảnh âm tiết thứ hai.

Ví dụ: consider /kənˈsɪdər/, remember /rɪˈmembər/, inhabit /ɪnˈhæbɪt/, examine /ɪɡˈzæmɪn/…

Nếu những tính từ tất cả âm tiết đầu tiên chứa âm /i/ hoặc /ə/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đồ vật hai.

Xem thêm: Các Hàm Cơ Bản Trong Excel 2003 Cơ Bản, Các Hàm Excel 2003

Ví dụ: familiar /fəˈmɪliər/, considerate /kənˈsɪdərət/…

Nếu các danh từ tất cả âm tiết thứ nhất chứa âm ngắn (/ə/ hay/i/) hoặc có âm tiết trang bị hai chứa nguyên âm dài/ nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào tình thế âm tiết trang bị hai.

Ví dụ: computer /kəmˈpjuːtər/, potato /pəˈteɪtoʊ/, banana /bəˈnænə/, disaster /dɪˈzɑːstə(r)/…

ĐỌC THÊM Lộ trình học tập tiếng Anh giao tiếp từ A cho Z 

3.3 – những từ đựng hậu tố

Các tự tận cùng là –ic, -tion, -sion , -ious, -ian, -ial thì trọng âm lâm vào tình thế âm tiết trang bị hai tính từ thời điểm cuối lên.

Ví dụ: economic /ˌiːkəˈnɑːmɪk/, linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/, geologic /ˌdʒiːəˈlɑːdʒɪk/…

Các từ tận cùng là -cy, -ty, -phy , –gy, -ible, -ant, -ical, -ive, -ual, -ance/ ence, -ify, -al/ ar, –-uous, -ual thì trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm máu thứ tía tính từ cuối lên.

Ví dụ: privacy /ˈpraɪvəsi /, credibility /ˌkredəˈbɪləti/, photography /fəˈtɑːɡrəfi /, geology /dʒiˈɑːlədʒi/, practical /ˈpræktɪkl /…

Các từ cất hậu tố: -ain, -eer, -ese, esque thì trọng âm lâm vào hoàn cảnh chính những hậu tố đó.

Ví dụ: Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/, mountaineer /ˌmaʊntnˈɪr/, entertain / ˌentərˈteɪn /, picturesque /pɪktʃəˈresk/…

Các phụ tố ko làm tác động đến trọng âm câu: –able,-age,-al-en-ful, –ing-ish,-less-ment-ous.

Ví dụ: comfortable /ˈkʌmftəbl /, happiness / ‘hæpinəs/, amazing /əˈmeɪzɪŋ /, continuous /kənˈtɪnjuəs /…

3.4 – tự ghép

Danh từ ghép: trọng âm rơi vào cảnh âm tiết đồ vật nhất.

Ví dụ: doorman /ˈdɔːrmən/, typewriter /ˈtaɪpraɪtər/, greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/ …

Tính trường đoản cú ghép : trọng âm lâm vào cảnh âm tiết đồ vật hai

Ví dụ: good-tempered, self- confident, well-dressed, hard-working, easy-going…

Động từ bỏ ghép: trọng âm lâm vào tình thế âm tiết thiết bị hai

Ví dụ: Understand /ʌndərˈstænd /, overflow /ˌoʊvərˈfloʊ/…

ĐỌC THÊM học tập từ vựng tiếng Anh theo chủ điểm không tính phí cùng vantaidongphat.com

II – Trọng âm tiếng Anh trong câu

Trong giờ Anh, không chỉ với mang trọng âm, nhưng mà câu cũng đều có trọng âm. Phần nhiều từ được nhấn trọng âm thì thường phát âm to ra thêm và chậm chạp hơn số đông từ còn lại. Trọng âm câu cực kỳ quan trọng, vày khi nói, từ bỏ mà người nói thừa nhận trọng âm tương tự như cách mà họ đánh trọng âm vào cùng một từ rất có thể làm biến đổi hoàn toàn nghĩa hàm đựng trong câu nói. Ko kể ra, trọng âm câu còn tạo nên giai điệu, giỏi tiếng nhạc đến ngôn ngữ. Đó chính là âm điệu, tạo cho sự biến hóa trong vận tốc nói giờ đồng hồ Anh. Giải pháp nhịp giữa từ được tiến công trọng âm là như nhau.

Ví dụ:

I’m in the classroom (Tôi chứ không hẳn ai khác đã ở vào lớp học)

I’m in the classroom (Tôi đang ở vào lớp học chứ chưa phải ở nơi nào khác)

Trong một câu, phần đông các tự được chia làm hai loại, chính là từ ở trong về mặt văn bản (content words) với từ ở trong về mặt cấu tạo (structure words). Chúng ta thường dấn trọng âm vào các từ thuộc về khía cạnh nội dung, cũng chính vì đây là mọi từ đặc biệt và sở hữu nghĩa của câu.

Những từ trực thuộc về mặt cấu trúc là phần đa từ phụ trợ cấu tạo ngữ pháp mang lại câu, tạo cho câu đúng về mặt cấu trúc hoặc ngữ pháp. Chúng thường ít đặc trưng hơn và không được nhận trọng âm khi nói.

Nếu trong một câu, các từ trực thuộc về mặt kết cấu bị lược quăng quật đi, chỉ còn những từ ở trong về mặt nội dung thì người nghe vẫn hiểu được nghĩa của câu. Ngược lại nếu vứt đi content words thì bạn nghe cần thiết hiểu được ý nghĩa của câu.

Ví dụ:

We want lớn go to work.

I am talking to my friends.

You’re sitting on the desk, but you aren’t listening lớn me.

What did he say to you in the garden?

Những từ được ấn đậm một trong những ví dụ trên là nội dung words cùng được dấn trọng âm. Hồ hết từ ko in đậm là structure words, ko được nhấn trọng âm.

1 – Từ trực thuộc về phương diện nội dung: được dìm trọng âm

Những từ với nghĩa Ví dụ
Động tự chínhsell, give, employ, talking, listening
Danh từcar, music, desk
Tính từbig, good, interesting, clever
Trạng từquickly, loudly, never
Trợ rượu cồn từ (dạng đậy định)don’t, can’t, aren’t
Đại trường đoản cú chỉ địnhthis, that, those, these
Từ nhằm hỏiWho, Which, Where

2 – Từ nằm trong về mặt cấu trúc: ko được dấn trọng âm

Những từ đúng về phương diện cấu trúc Ví dụ
Đại từhe, we, they
Giới từon, at, into
Mạo từa, an, the
Từ nốiand, but, because
Trợ đụng từcan, should, must
Động tự ‘to be’am, is, was

Kết luận: tất cả hai các loại trọng âm giờ đồng hồ Anh chính là trọng âm của từ (âm huyết được nhấn mạnh trong một từ) và trọng âm của câu (những từ bỏ được nhấn mạnh trong một câu). Việc nắm vững hai loại trọng âm tiếng Anh này rất đặc biệt quan trọng trong câu hỏi giúp fan học hiểu và tiếp xúc như người phiên bản ngữ. Các bạn hãy xem kỹ lại bài học kinh nghiệm ở trên phối kết hợp tự luyện tập thể để hoàn toàn có thể hiểu bài và áp dụng các tài năng của dấn trọng âm trong giao tiếp nhé! 

ĐỌC THÊM 22 ngày luyện phạt âm chuẩn cùng vantaidongphat.com 

ĐỌC THÊM Tổng hợp đầy đủ kênh Youtube tốt nhất có thể giúp bạn luyện giao tiếp, học tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là cỗ học liệu độc quyền vì vantaidongphat.com xây dựng, hỗ trợ đầy đủ kiến thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, từ bỏ Vựng, Ngữ Pháp cùng lộ trình ôn luyện chuyên nghiệp 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách đó dành riêng cho:

☀ học viên phải học vững chắc nền tảng tiếng Anh, tương xứng với các lứa tuổi.

Xem thêm: Độ Phân Giải Iphone 11 Pro Max, Iphone 11 Pro Max

☀ học tập sinh, sinh viên đề xuất tài liệu, lộ trình tinh tế để ôn thi cuối kỳ, những kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ học tập viên cần khắc phục điểm yếu kém về nghe nói, tự vựng, bội phản xạ tiếp xúc Tiếng Anh.