TỰ LUẬN TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

… and … (open) it When I … (open) the door, I … (see) my brother I … (greet) him and … (ask) him to come in c.My cousin và I … (watch) a movie on TV last night whan my brother … (come) He … (watch) … … (not / watch) it He … (fall) asleep & … (snore) loudly I … (turn) the television off and just then he … (wake) up c.Last night I … (just/ go) to bed và … (read) a book when suddenly I … (hear) … ……… (not realize) she ……… (be) foreign 257 Don‟t leave till I ……… (arrive) 258 When your father ……… (die)? ~ I ……… (not know) when he ……… (die) 259 It …… (rain) when we arrived 260 Dick ……… (start)…

Đang xem: trường đoản cú luận giờ anh là gì

Bạn đang xem: từ luận giờ anh là gì
Bạn đang xem: Tự luận tiếng anh là gì

*

*

*

… this A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án t ập t rắc nghi ệm t hì t rong Tiế ng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A 18-B 19-B…
Xem thêm: Gross Sale Là Gì ? Sự Khác Biệt Giữa Gross Sales Và Net Sales

*

… Huyen walks to school A everyday B now C at the moment D right now 12 My friends always strong boots in the winter A have B travel C wear D go 13 He khổng lồ school late A goes never B never…


*Xem thêm: Những Hình Ảnh Đẹp Về Cha Mẹ Đẹp Và Ý Nghĩa, Hình Ảnh Đẹp Về Cha Mẹ Ý Nghĩa Nhất

… very angry when she knows this A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án tập trắc nghiệm tiếng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A… … 33 After he (finish) breakfast he (sit) down to lớn write some letters 34 She (have) a hard life, but she’s always smiling 35 I think Jim (be) out of town EXERCISE … myself so much >> truy vấn http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 10 ĐÁP ÁN Exercise 1: are – reach comes came – had left has never flown have just decided … two famous novels >> truy cập http://tuyensinh247.com nhằm học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh giỏi nhất! A wrote B writes C has written D had written 23 When her husband was in the army,…

… muối hạt khan? Đáp án: % Mg = 87,2%; % Al = 12,8% nHNO3 = 0,49 mol mmuối = 28,301 (g) bài bác 24: Một kim các loại M hóa trị nhúng vào lít dd FeSO4 có cân nặng tăng lên 16 gam ví như nhúng kim loại vào lít dd … 210 ml dd Na2SO4 0,5 M vào dd D dd sau bội nghịch ứng dư Na2SO4 khẳng định tên kim một số loại kiềm Đáp án: a) Vdd = 250 ml; mmuối = 23,75 (g) b) A: Na, B: K bài 7: Một tất cả hổn hợp X bao gồm kim loại kiềm A, B nằm trong … điều kiện Đáp án: a) % mãng cầu = 17,29%, % Al = 40,6%, % fe = 42,11% b) Kim các loại đội 2: Mg bài xích 29: A loại hợp kim Ba, Mg, Al dùng các kĩ thuật chân ko + TN1: rước m gam A (dạng bột) bỏ vào nước… … 21) I .my keys, so I can”t xuất hiện that door (lose) 22) Columbus .in the New World in 1492 (arrive) 23) Nina .her leg She is still in hospital (break) 24) He .here all his life (live) 25) Colin .for … (plant) 41 Be quiet, I lớn concentrate (try) 42 Jane many books about Chinese culture (write) 43) She her first book in 1990 (write) 44) She currently a book about Chinese painting (write)… … bài bác tập 2: ( câu đơn) I (have) coffee for breakfast every morning We (do) exercise one right at the … today she (wear) a red one Her bicycle (be) stolen People (speak) English and French in Canada bài tập số 3: At nine o”clock yesterday morning we bus A wait B waiting At this time tomorrow A we … tonight, I A will finish B have finished _ my work for the day C will have finished D finish Dạng bài tập số 1:The simple present and the present continuous Put the verbs in brackets into the simple…

… what I am trying to lớn say? What does this expression mean? Thì tiếp nối Cách cần sử dụng Thì tiếp nối (The present continuous) quan trọng đặc biệt tiếng Anh dùng thường xuyên để mô tả : vấn đề xảy thời khắc … IV Procedure: • • • • • • • • • • • • • Thì don biện pháp dùng Thì đối chọi (The simple present) quan trọng đặc biệt tiếng Anh dùng liên tiếp để biểu đạt : kinh nghiệm ngày: They drive khổng lồ … Argentina? Anh mang đến Argentina chưa? I think I have seen that movie before Tôi nghĩ về trước coi phim Has he ever talked to lớn you about the problem? Anh bao gồm nói với anh vấn đề chưa? I”ve never met Jim và Sally… Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng sinh sản cv xin bài toán cunghocvui tìm kiếm kiếm giao thương nhà đất xuất sắc tin học tập Documento Dokument cầm tắt văn bản trong lòng bà mẹ đánh nhau cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ hội tết đặc điểm chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn tự sự lớp 10 giải bài xích tập đồ dùng lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài xích tập đồ vật lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài xích cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau


Leave a Reply Cancel reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *