Tune out là gì

     
From Longman Dictionary of Contemporary Englishtune out phrasal verb informalIGNOREto ignore or stop listening to lớn someone or something A bored child may simply tune out.tune somebody/something ↔ out I learned khổng lồ tune out the background noise. → tune→ See Verb tableExamples from the Corpustune out• There was a warning voice in the back of her mind, but she tuned it out.• He had learned to lớn tune out the kids" constant questions.

Bạn sẽ xem: Tune out là gì

Vocabulary exercises help you to lớn learn synonyms, collocations và idioms. Intermediate & Advanced level grammar practice with progress tests. Listening và pronunciation, exam preparation & more!


Bạn đang xem: Tune out là gì

*Xem thêm: Nguyên Nhân Và Mẹo Dân Gian Chữa Nấc Cho Trẻ Sơ Sinh Hiệu Quả Tức Thì

*Xem thêm: Tải Video Windows Phone, 3 Ứng Dụng Download Video, Phần Mềm Tải Video Trên Window Phone

tune
Simple Form
Present
I, you, we, theytune
he, she, ittunes
> View More
Past
I, you, he, she, it, we, theytuned
Present perfect
I, you, we, theyhave tuned
he, she, ithas tuned
Past perfect
I, you, he, she, it, we, theyhad tuned
Future
I, you, he, she, it, we, theywill tune
Future perfect
I, you, he, she, it, we, theywill have tuned
> View Less
Continuous Form
Present
Iam tuning
he, she, itis tuning
> View More
you, we, theyare tuning
Past
I, he, she, itwas tuning
you, we, theywere tuning
Present perfect
I, you, we, theyhave been tuning
he, she, ithas been tuning
Past perfect
I, you, he, she, it, we, theyhad been tuning
Future
I, you, he, she, it, we, theywill be tuning
Future perfect
I, you, he, she, it, we, theywill have been tuning
> View Less

vantaidongphat.com văn bản trên website hầu hết được xem thêm thông tin từ internet khiến cho bạn có thêm phần lớn tài liệu hữu ích và một cách khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của rất nhiều nội dung và không muốn shop chúng tôi đăng tải, hãy tương tác với cai quản trị viên nhằm gỡ nội dung bài viết | xosoketqua.com

link sở hữu 567 live phầm mềm | ứng dụng mm live download về