Unit 5 Lớp 12 Reading

     

Mục lục văn bản

UNIT 5. HIGHER EDUCATION

UNIT 5. HIGHER EDUCATION

Ask và answer the questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và vấn đáp câu hỏi.)

I. BEFORE YOU READ (Trước khi đọc)

*

Work in pairs. Ask & answer the questions.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 12 reading

(Làm bài toán từng đôi. Hỏi và vấn đáp câu hỏi.)

1. How do you say in English the names of these universities? (Làm rứa nào để các bạn gọi tên tiếng Anh của những trường đại học?)

=> - Hue University (Đại học tập Huế)

- Hanoi University of Architecture (Đại học phong cách xây dựng Hà Nội)

- Hanoi University of Natural Science (Đại học khoa học thoải mái và tự nhiên Hà Nội)

2. What university would you like to apply for và why? (Bạn muốn đk vào trường đại học và tại sao?)

=> I"d lượt thích to apply for Hue University because Hue is the only place where there are national historical remains left: such as royal palaces and tombs, etc.... Moreover, its Department of Court National Culture is the best of all, especially in folk music and dances. This is the most distinctive of our national culture, so we should conserve và safeguard it.

(Tôi muốn xin học tập tại Đại học tập Huế vì Huế là khu vực duy nhất còn sót lại của di tích lịch sử lịch sử tổ quốc như cung điện hoàng gia, lăng mộ vv .. Rộng nữa, cỗ Văn hoá non sông của tòa án là giỏi nhất, nhất là trong âm nhạc dân gian với điệu múa. Đây là đặc thù nhất của văn hoá non sông của cửa hàng chúng tôi nên bảo tồn và bảo đảm an toàn nó.)

II. WHILE YOU READ(Trong lúc đọc)

Three students talk about their first impressions of university life. Read the passage & then đo the tasks that follow. (Ba sinh viên nói tới cảm nghĩ thứ nhất của họ về đời sống ở đại học. Đọc đoạn văn và tiếp đến làm những bài tập kèm theo.)

Click tại đây để nghe:

 

Sarah


On the first weekend I went out with my new friends, walking around campus. It was exciting, thinking how I was at college, meeting people who could become good friends of mine. The most exciting thing was that I didn"t have to explain to lớn my parents where I was going, who with, or what time I"d be home!

On Saturday night, I followed my roommate to a party. The people at the tiệc nhỏ were busy playing some game, và no one seemed to notice my existence. I suddenly felt so lonely. Fighting back tears, I ran back lớn my room, thinking I would never feel at home at college.

Ellen

My roommate left the window open all the time, even when it was 10 degrees Celsius out, and went to lớn bed at 10 every night. When she got sick after midterms, she blamed my typing & having a light on while she was trying to sleep.

At first, college was a little daunting. I graduated from a small school. After seeing the same people over và over for many years, it was amazing, but a little scary, lớn be in a place where it seemed like I never saw the same person twice.

Brenden

The first year at college was probably the best và most challenging year of my life. Academically, I enjoyed it thoroughly. Taking part in the Advanced Engineering project gave me a chance khổng lồ use my creativity và knowledge khổng lồ help society.

Socially, I made lots of new friends both through engineering & living at St John"s College on campus. The social calendar of the colleges provides plenty of opportunities to meet non-engineering students as well as other engineers, many of whom have become my best mates.

Hướng dẫn dịch:

 Sarah

Ngày vào buổi tối cuối tuần đầu tiên tôi đi chơi với những người bạn mới, đi dạo quanh khuôn viên đại học. Thật thích thú, nghĩ về về tôi học tập trường đh thế nào, gặp những người rất có thể là những người bạn xuất sắc của tôi. Điều thú vị nhất là tôi không phải giải thích cho phụ huynh tôi đi đâu, đi cùng với ai cùng tôi yêu cầu về nhà thời điểm mấy giờ!

Vào một về tối Thứ Bảy, tôi theo một bạn cùng chống dự một bữa tiệc. Những người dân ở buổi tiệc bận chơi trò chơi, và ngoài ra không ai để ý sự tồn tại của tôi. Bỗng dưng tôi cảm giác cô đơn. Cố nén những giọt nước mắt, tôi chạy về phòng, nghĩ có lẽ tôi không bao giờ cảm thấy dễ chịu ở trường đại học.

Ellen

Bạn thuộc phòng của tôi luôn luôn để cửa sổ mở, trong cả khi bên phía ngoài 100C với đi ngủ thời điểm 10 giờ mỗi đêm. Khi chúng ta ấy bị bệnh sau hầu như ngày thi giữa học kì, bận ấy đổ lỗi cho vấn đề tôi tấn công máy cùng để đèn sáng trong khi bạn ấy nỗ lực ngủ.

Lúc đầu, trường đại học làm mang lại tôi chán nản lòng song chút. Tôi xuất sắc nghiệp ở 1 trường nhỏ. Sau khi gặp mặt đi chạm chán lại cùng những người đó nhiều năm, tôi ngạc nhiên, tuy nhiên hơi sợ, sống tại 1 nơi ngoài ra tôi chưa bao giờ thấy thuộc một fan hai lần.

Brenden

Năm đầu nghỉ ngơi trường đại học có lẽ rằng là năm đẹp nhất và thách thức nhất vào đời tôi. Về việc học, tôi thật sự say mê thú. Gia nhập vào dự án công trình Kĩ thuật cải thiện cho tôi dịp áp dụng tính sáng chế và loài kiến thức để giúp xã hội.

Về giao tiếp (xã hội), tôi kết đa số chúng ta mới qua ngành kỹ năng lẫn câu hỏi sống ở khuôn viên trường Đại học tập Thánh Jhon. Chương trình hoạt động xã hội của những trường đại học cung ứng nhiều cơ hội để gặp gỡ gỡ những sinh viên không thuộc ngành kĩ thuật cũng giống như các kĩ sư khác, nhiều người trong họ đang trở thành những người bạn thân của tôi.

Task 1: Complete the following sentences, using the right forms or the words in the box. (Hoàn chỉnh những câu sau. Sử dụng dạng đúng của những từ vào khung.)

campus blame scary challenge amazing

1. The new library was built in the centre of the…………..

2. They…………….the rise in oil prices for the big increase in inflation.

3. That"s the………………story I"ve ever heard.

4. Intelligent boys like to study something if it really………………them.

Xem thêm: Câu Chuyện Hai Anh Em Lớp 2 Trang 111, Bài 61: Kể Lại Câu Chuyện Hai Anh Em

5. The new car goes at an…………………….speed.

Lời giải:

1 .The new library was built in the centre of the campus.

(Thư viện new được xây dựng ở trung tâm của khuôn viên.)

2 .They blamed the rise in oil prices for the big increase in inflation.

(Họ đổ lỗi mang đến sự tăng thêm giá dầu đến sự tăng thêm lạm phát.)

3. That"s the scariest story I"ve ever heard.

(Đó là mẩu chuyện đáng hại nhất mà lại tôi từng nghe.)

4. Intelligent boys lượt thích to study something if it really challenges them.

(Những đứa con trẻ thông minh muốn học một cái gì đó nếu thật sự thử thách chúng.)

5. The new oto goes at an amazing speed.

(Xe new đi với vận tốc kinh ngạc.)

Task 2: Find out who: (Tìm ra ai.)

a. Attended a tiệc nhỏ on the first weekend at college.

b. Didn"t get on very well with the roommate.

c. Was not used to lớn meeting different people every day at college.

d. Liked having a chance khổng lồ be creative.

e. Was very excited about going khổng lồ college.

f. Enjoyed the first year at college.

Sarah: (1)________ (2)__________

Ellen: (3)________ (4)___________

Brenden: (5)_______ (6)___________

Lời giải:

Sarah: 

a. Attended a các buổi party on the first weekend at college. (đã tham dự một buổi tiệc vào ngày vào buổi tối cuối tuần đầu tiên ngơi nghỉ trường đại học.)

e. Was very excited about going to college. (rất vui mắt khi lên đại học.)

Thông tin: “On Saturday night, I followed my roommate to lớn a party.”

“It was exciting, thinking how I was at college, meeting people who could become good friends of mine.”

Ellen:

 b. Didn"t get on very well with the roommate. (đã không có mối quan hệ tốt với các bạn cùng phòng.)

c. Was not used to meeting different people every day at college.(đã không thường chạm mặt gỡ những người dân khác mỗi ngày tại ngôi trường đại học.)

Thông tin: “When she got sick after midterms, she blamed my typing và having a light on while she was trying lớn sleep.”

“a little scary, lớn be in a place where it seemed like I never saw the same person twice.”

Brenden:

d.liked having a chance lớn be creative. (thích có cơ hội sáng tạo.)

f.enjoyed the first year at college. (tận hưởng năm thứ nhất ở ngôi trường cao đẳng.)

Thông tin: “Taking part in the Advanced Engineering project gave me a chance to use my creativity và knowledge to help society.”

“The first year at college was probably the best và most challenging year of my life.”

Task 3 : Answer the following questions. (Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What did Sarah vì chưng on the first weekend? (Sarah đã làm cái gi trong tuần đầu tiên? )

=> She went out with her new friends, walking around the campus.

Xem thêm: Biểu Đồ Gia Tăng Dân Số Việt Nam, Vẽ Biểu Đồ Thể Hiện Dân Số Nước Ta

(Cô đi dạo với bằng hữu mới, quốc bộ quanh khuôn viên.)

Thông tin: (câu đầu tiên đoạn 1)

2. Why did Sarah feel so lonely at the party? (Tại sao Sarah cảm thấy cô đơn trong bữa tiệc?)

=> Because she felt no one seemed lớn nolice her (Bởi vị cô ấy cảm xúc không ai hình như nuông chiều cô ấy. )

Thông tin: “The people at the party were busy playing some game, và no one seemed lớn notice my existence. I suddenly felt so lonely.”

3. What problems did Ellen have with her roommate? ( Ellen có vụ việc gì với chúng ta cùng phòng của cô?)

=> Her roommate left the window xuất hiện all the time, even in the cold weather, went lớn bed late and blamed her typing and having the light on. (Bạn cùng phòng của cô đã luôn để cửa sổ mở, trong cả trong tiết trời lạnh giá, đi ngủ muộn với đổ lỗi cho bạn ấy gõ phím laptop và nhằm đèn sáng. )

Thông tin: (đoạn đầu tiên của Ellen)

4. What did Brenden think about his first year at college? ( Brenden sẽ nghĩ gì về năm đầu tiên của mình tại ngôi trường đại học?)

=> He thought it was probably the best và most challenging year of his life. (Anh suy nghĩ đó chắc hẳn rằng là năm tốt nhất và đầy thử thách nhất trong cuộc đời. )

Thông tin: “The first year at college was probably the best và most challenging year of my life.”

5. What does the social calendar of the colleges provide him? (Chương trình chuyển động xã hội của những trường đại học cung ứng cho anh ta?)

=> It provides him with a lot of opportunities to lớn meet non-engineering students as well as other engineers. (Nó cung cấp cho anh ta các cơ hội gặp gỡ gỡ sinh viên không kỹ thuật cũng tương tự các kỹ sư khác.)

Thông tin: “The social calendar of the colleges provides plenty of opportunities lớn meet non-engineering students as well as other engineers, many of whom have become my best mates.”