Urn là gì

     

Tìm đọc về URI - add xác định tài nguyên trong số truy vấn HTTP, cấu trúc của URL (Uniform Resource Locator), add URL tương đối và tốt đối
Bạn đang xem: Urn là gì

URI là gì?

URI (Uniform Resource Identifier) là một trong những chuỗi ký tự để định vị tài nguyên (tài nguyên kia ở đâu, là gì bên trên internet). Những tài nguyên có để là tư liệu (document - text, html ...), hình ảnh (image) ..., tài nguyên chính là mục tiêu của HTTP Request.

URI khẳng định tài nguyên bằng cách định vị địa chỉ (locator - địa chỉ) hoặc bởi tên, hoặc cả hai. Từ đó URI phân ra làm hai loại là URL cùng URN. (Có thể nói URL là URI, URN cũng chính là URI)

URN - Uniform Resource Name

URN (Uniform Resource Name) - Định danh khoáng sản thống nhất, là một loại URI,xác định tài nguyên trải qua tên hợp lệ, độc nhất vô nhị (các tài nguyên sinh hoạt trường vừa lòng này rất có thể là bất kỳ thứ gì).Cấu trúc của URN thông thường sẽ có dạng: URN:NID:NSS ví dụ như URN:ISBN:8934974170617 vào đó:
Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Elastic Modulus Là Gì ? Định Nghĩa Elastic Modulus Là Gì

URN chuỗi cho thấy đây là URL NSS chuỗi xác minh đối tượng rõ ràng


Xem thêm: Lịch Nghỉ 2 9 Năm 2021 - Lịch Nghỉ Quốc Khánh 2/9/2022

*
lấy ví dụ mã vén URN (URN ISBN)

URL - Uniform Resource Locator

URL (định vị khoáng sản thống nhất), nó là add xác định khoáng sản trên internet, nó là 1 trong loại URI được dùng trong số siêu văn bạn dạng (Hypertext) và giao thức HTTP, nó được thực hiện bởi những browser (client) để mang về haycập nhật khoáng sản trên web. URL là add xác định khoáng sản (trang HTML, tệp tin JS, file CSS, file hình ảnh ....) tốt nhất trên Web.

*
các thành phần URL (Wikipedia)

Ví dụ:

http:// site.yourdomain.com /path/to/page/ ?a=1&b=price #section

scheme lấy ví dụ như https://, http://, ftp:// ... Cho thấy thêm giao thức áp dụng để yêu cầu tài nguyên host hoặc domain name (ví dụ vantaidongphat.com) có thể có port ví dụvantaidongphat.com:80 ... Không phải chỉ ra nếu sử dụng cổng tiêu chuẩn (cổng 80 cùng với http cùng 443 cùng với https) path (ví dụ /path/to/page/) băng thông trên server dẫn tới tài nguyên, hiện thời không hẳn là một đường dẫn thực mà rất có thể là một logic ánh xạ bởi vì web vps query là chuỗi truy hỏi vấn, nó chứa các tham số ví dụ ?a=1&b=price, bắt đầu chuỗi query là dấu ? từng tham số thường tất cả key=value, các tham số bí quyết nhau bởi và fragment (ví dụ #section), trỏ đến một trong những phần củ thể vào tài nguyên, ví dụ một địa chỉ nào kia trong văn bạn dạng HTML.

URL được thực hiện để nhập vào thanh add trình duyệt, để đưa về tài nguyên. Nó sử dụng trong số thẻ để tạo ra các liên kết (đường link). URL trình bày tương đối đầy đủ ở bên trên là đường truyền tuyệt đối, có đầy đủ thành phần scheme, host

Địa chỉ URL tương đối

Ngoài địa chỉ URL xuất xắc đối, còn rất có thể sử dụng địa chỉ URL tương đối - add này không bắt buộc cóscheme, host, nó cho biết tài nguyên nằm cùng trên một host của khoáng sản banđầu, nó thường bắt đầu bằng /, ví dụ:

Địa chỉ hay đối ban sơ là: https://vantaidongphat.com/abc/xyztrong nó gồm các showroom tương đối, thì các showroom tương đối xác minh như sau:

Địa chỉ tương đối Địa chỉ tuyệt đối hoàn hảo tương ứng
/abc/x1 https://vantaidongphat.com/abc/x1

Địa chỉ tương đối bước đầu với / thì nó cùng host, scheme với URL ban đầu

/abc-1 https://vantaidongphat.com/abc-1
xxx/zzz https://vantaidongphat.com/abc/xyz/xxx/zzz

Địa chỉ không bước đầu bởi / thì nó add con ban đầu bởi add tuyệt đối ban đầu

../xxx https://vantaidongphat.com/abc/xxx

Kí hiệu ../ cho biết showroom bắt đầu trở về cội 1 cung cấp so với ban đầu. Ban dầu là https://vantaidongphat.com/abc/xxx về cội một cung cấp là https://vantaidongphat.com/abc, tiếp đến là đường truyền con xxx

kimsa88
cf68