VISIT LÀ GÌ

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
visit
*
visit<"vizit>danh tự (visit to lớn somebody / something) (visit from somebody) sự thăm viếng; sự ở đùa to pay a visit lớn a friend, a lawyer đến thăm một fan bạn, một luật sư it was his first visit lớn his teacher sẽ là lần thứ nhất anh ta mang đến thăm thầy mình lớn be, come, go on a visit to the seaside đang ở, đến, đi thăm bờ biển cả a visit to England cuộc đi tham quan nước anh The king"s visit to lớn France Cuộc viếng thăm Pháp của quốc vương vãi (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cuộc chuyện trò gần gũi (lúc mang đến thăm nhau) (y học) sự xét nghiệm bệnh, sự thăm căn bệnh doctor"s round of visits sự đi khám căn bệnh khắp lượt của chưng sĩ (pháp lý) sự thăm hỏi động viên right of visit quyền thăm hỏi động viên (tù nhân) (pháp lý) sự mang đến khám; sự đi khám xét the visit lớn the scene of the crime sự đi khám xét tại địa điểm nơi xảy ra tội ác domiciliary visit sự đi khám nhà ngoại rượu cồn từ thăm viếng, cho thăm, đi thăm (một chỗ, một cơ quan..) to visit a friend thăm một người các bạn to visit Moscow tham quan du lịch Mát-xcơ-va kiểm tra; thanh tra to visit a school kiểm tra một trường học tập the school inspector is visiting next week ông điều tra trường học tập tuần sau đi thanh tra đến, giáng xuống (tai hoạ...); lan tràn, hoành hành (bệnh tật...) misfortune has visited them tai hoạ đã giáng xuống đầu chúng the plague visited the town bệnh dịch lan tràn khắp thành phố (pháp lý) xét nghiệm xét khổng lồ visit the scene of the crime mang lại khám tại khu vực nơi xẩy ra tội ác (to visit something on / upon somebody / something) (từ cổ, nghĩa cổ) bắt ai/cái gì chịu đựng sự trừng phạt.. Khổng lồ visit the sins of the fathers upon the children bắt con cái chịu sự trừng phạt vì chưng tội lỗi của phụ huynh nội động từ (to visit with somebody) đến thăm ai (để chuyện trò, tán gẫu)
*
/"vizit/ danh từ sự đi thăm, sự thăm hỏi, sự viếng thăm to lớn pay someone a visit cho thăm bạn nào sự tham quan; thời hạn ở lại thăm a visit to lớn England cuộc đi tham quan nước anh (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cuộc truyện trò thân mật (lúc đến thăm nhau) (y học) sự thăm khám bệnh, sự thăm căn bệnh doctor"s round of visit sự đi khám căn bệnh khắp lượt của chưng sĩ (pháp lý) sự thăm hỏi động viên right of visit quyền thăm hỏi tặng quà (tù nhân) (pháp lý) sự mang đến khám, sự khám xét the visit to the scene of the crime sự đi kiểm tra sức khỏe xét tại vị trí nơi xẩy ra tội ác domiciliary visit sự khám nhà nội động từ đi thăm hỏi (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chuyện trò thân thiết (lúc mang lại thăm nhau) ngoại hễ từ thăm, thăm hỏi, thăm viếng, mang lại thăm lớn visit a friend thăm một người bạn tham quan to lớn visit Moscow tham quan Mát-xcơ-va đi đến, hay đến kiểm tra, thanh tra to visit a school soát sổ một trường học tập đến, giáng xuống (tai hoạ...); lan tràn, hoành hành (bệnh tật...) misfortune has visited them tai hoạ vẫn giáng xuống đầu bọn chúng the plague visited the town dịch bệnh lan tràn khắp thành phố lớn be visited by (with) a disease bị nhiễm bệnh (pháp lý) xét nghiệm xét khổng lồ visit the scence of the crime mang đến khám tại khu vực nơi xảy ra tội ác (tôn giáo) ( upon) phạt, trừng phân phát to visit the sins of the fathers upon the children trừng phạt con cháu vì tội lỗi của cha (tôn giáo) ( with) ban cho
*