Widespread Là Gì

     
Widespread flooding và landslides caused substantial disruptions khổng lồ travel and isolated some communities.

Bạn đang xem: Widespread là gì


Những trận lở đất và đồng đội lụt bên trên diện rộng sẽ làm đứt quãng đáng kể khối hệ thống giao thông và để cho một số cộng đồng dân cư bị cô lập.
While the current shrinking and thinning of Kilimanjaro"s ice fields appears to lớn be quality within its almost twelve millennium history, it is contemporaneous with widespread glacier retreat in mid-to-low latitudes across the globe.
Diện tích băng của Kilimanjaro đang mỏng tanh dần và thu thon thả dần bên cạnh đó là độc nhất vô nhị trong hầu hết 12 thiên niên kỷ lịch sử, nó cùng thời cùng với sự thu không lớn sông băng ở các vĩ độ trung-đến-thấp bên trên toàn cầu.
After Habré was overthrown in a rebellion by Idriss Déby in 1990, Djiraibe returned to Chad and saw widespread starvation & poverty among the people.
Sau lúc Habré bị lật đổ trong một cuộc nổi loàn của Idriss Déby vào khoảng thời gian 1990, Djiraibe trở lại Chad và chứng kiến cảnh đói khát và túng bấn lan rộng trong nhân dân.
It is widespread in almost all mountain systems on higher altitudes of the Near East & Middle East, central Asia và Afghanistan.
Loài này phân bố ở almost all mountain systems on higher altitudes của Cận Đông cùng Trung Đông, Trung Á và Afghanistan.
They know that the problems being faced “are more widespread & profoundly entrenched than they were even a decade ago.”
Although written Chinese (Kanbun) remained the official language of the Heian period imperial court, the introduction and widespread use of kana saw a boom in Japanese literature.
Mặc mặc dù chữ viết trung quốc (Kanbun-Hán văn) vẫn là ngữ điệu chính thức của triều đình thời kỳ Heian, việc thành lập và hoạt động và sử dụng rộng rãi kana chúng kiến sự bùng phát của văn học Nhật Bản.
Together with the other members of the genus Babyrousa, the North Sulawesi babirusa has usually been considered a subspecies of a widespread Babyrousa babyrussa, but recent work suggests that there may be several species, differentiable on the basis of geography, toàn thân size, amount of body hair, và the shape of the upper canine tooth of the male.
Cùng với những thành viên không giống của bỏ ra Babyrousa, loại lợn huơu Bắc Sulawesi thường xuyên được xem như là một phân loài của chủng loại Babyrousa babyrussa phổ biến, nhưng hầu hết nghiên cứu cách đây không lâu cho thấy rằng hoàn toàn có thể có một vài loài không giống nhau dựa trên cửa hàng địa lý, kích thước cơ thể, lượng lông trên cơ thể, và hình dáng của răng nanh bên trên của bé đực.
Thaksin has been living in exile khổng lồ avoid a two-year jail term for corruption & abuse of power gained widespread support through populist policies while in nguồn .
Thaksin đang sinh sống lưu vong nhằm mục tiêu trốn hạn tù hai năm cho tội tham nhũng cùng lạm quyền đã giành được sự cỗ vũ rộng rãi vày những bao gồm sách hữu dụng cho dân nghèo khi còn cầm quyền .
For example, widespread pessimism about a stock can drive a price so low that it overstates the company"s risks, and understates its prospects for returning lớn profitability.
Ví dụ, tình trạng bi thương phổ vươn lên là rộng rãi về một cổ phiếu hoàn toàn có thể dẫn mang đến một nút giá rất thấp tới mức nó phóng đại các rủi ro của công ty, và giảm bớt triển vọng của chính nó trong bài toán trở lại khả năng sinh lời.
In many lands, legal and judicial systems are so complex, so rife with injustice, prejudice, và inconsistencies, that contempt for law has become widespread.
Ở nhiều nước, hệ thống pháp luật và tand quá phức tạp, đầy dẫy bất công, thành kiến và mâu thuẫn đến độ tạo cho nhiều bạn khinh nhờn hình thức pháp.
President Marcos" second term for the presidency was marred by allegations by the opposition Liberal buổi tiệc nhỏ of widespread graft and corruption.
Nhiệm kỳ tổng thống vật dụng nhì của Marcos bị ảnh hưởng từ các cáo buộc của Đảng từ do trái chiều về nạn tham nhũng tràn lan.

Xem thêm: Meaning Of As A Matter Of Fact Là Gì, As The Matter Of Fact Là Gì


Widespread availability of 1280 × 800 và 1366 × 768 px resolution LCDs for máy tính xách tay monitors can be considered an OS-driven evolution from the formerly popular 1024 × 768 screen size, which has itself since seen UI thiết kế feedback in response to lớn what could be considered disadvantages of the widescreen format when used with programs designed for "traditional" screens.
Phổ đổi thay rộng rãi gần đây của 1280x800 với 1366x768 màn hình hiển thị LCD độ sắc nét điểm hình ảnh cho màn hình laptop xách tay có thể được coi là một hệ điều hành và quản lý tiến hóa -driven từ trước đây thông dụng 1024x768 kích cỡ màn hình, trong số ấy có phiên bản thân tính từ lúc nhìn thấy phản bội hồi thi công giao diện người tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu với hồ hết gì có thể được coi là nhược điểm của định hình màn hình ảnh rộng khi thực hiện với những chương trình được thiết kế với cho màn hình "truyền thống".
This has resulted in a widespread, ongoing mass extinction of other species during the present geological epoch, now known as the Holocene extinction.
Điều này vẫn dẫn mang lại sự tuyệt chủng một loạt quy mô lớn và đang tiếp nối của những loài không giống trong cố kỉnh địa hóa học hiện tại, chọn cái tên là sự kiện tuyệt chủng Holocen.
The fruits of all this falsely called knowledge are seen in the moral degradation, the widespread disrespect for authority, the dishonesty, & the selfishness that characterize Satan’s system of things.
Bông trái của toàn bộ những chiếc ngụy xưng trí thức này được bộc lộ qua bài toán luân lý suy đồi, sự coi thường miệt oai quyền lan tràn, sự ác độc và sự ích kỷ là điểm sáng nổi bật trong khối hệ thống mọi sự của Sa-tan.
After economic growth in the first two decades of the 20th century, Wales" staple industries endured a prolonged slump from the early 1920s to the late 1930s, leading khổng lồ widespread unemployment and poverty in the south Wales valleys.
Sau giai đoạn tăng trưởng vào nhị thập niên đầu của ráng kỷ XX, các ngành công nghiệp chủ lực của Wales buộc phải chịu khủng hoảng kéo dãn từ đầu thập niên 1920 cho đến cuối những năm 1930, dẫn mang lại thất nghiệp và nghèo khổ lan rộng tại những thung lũng khu vực miền nam Wales.
The Neolithic era follows the terminal Holocene Epipalaeolithic periods, beginning with the rise of farming, which produced the "Neolithic Revolution" & ending when metal tools became widespread in the Copper Age (chalcolithic) or Bronze Age or developing directly into the Iron Age, depending on geographical region.
Thời kỳ thiết bị đá bắt đầu là giai đoạn tiếp sau của Epipaleolithic trong Holocene, bắt đầu bằng sự nở rộ của vấn đề nuôi trồng, và tạo ra cuộc "cách mạng thời kỳ đồ đá mới", cùng thời kỳ này xong xuôi khi những công cụ sắt kẽm kim loại trở đề xuất phổ biến vào thời đại đồ gia dụng đồng đá, hoặc thời đại vật dụng đồng hoặc cải tiến và phát triển trực tiếp lên thời kỳ đồ gia dụng sắt, tùy theo các vùng địa lý.
The ZU-23-2 has seen widespread use by both sides in the Libyan Civil War, being often mounted on technical pickup trucks.
ZU-23-2 được sử dụng rộng rãi ở 2 phe trong binh cách Libya (2011) cùng hay thường thấy trên những xe cung cấp tải.
The regime also cracked down on widespread embezzlement of government finances, & carried out a thorough đánh giá of revenue collection practices, which has been called "one of the more remarkable achievements of Tudor administration".
Chính quyền cũng dẹp được nạn thụt két tràn lan vào các chuyển động tài chính công, và triển khai một cuộc khảo sát toàn diện hệ thống thuế lợi tức, vấn đề đó được coi là "một trong những thành tựu đặc biệt quan trọng của tổ chức chính quyền Triều đại Tudor.
Jacqueline Rupp of Common Sense truyền thông media wrote, "Carrie Underwood"s power ballad, "Ever Ever After" will have widespread appeal for all ages".
Jacqueline Rupp của tờ Common Sense media viết, "Bản power nguồn ballad của Carrie Underwood, "Ever Ever After" sẽ được mừng đón rộng rãi và cân xứng với rất nhiều lứa tuổi.".
Even if a Christian is convinced that a certain treatment seems good for him, he should not promote this in the Christian brotherhood, for it could become a subject of widespread discussion và controversy.
Ngay cho dù một tín vật đấng Christ có niềm tin rằng một phương pháp trị liệu như thế nào đó chắc rằng tốt đến mình, người không nên cổ võ phương pháp này với đồng đội tín thiết bị đấng Christ vì nó sẽ gây nên sự bàn bạc và tranh cãi giữa nhiều người.
In her book, "Weapons of Math Destruction," data scientist Cathy O"Neil talks about the rising new WMDs -- widespread, mysterious and destructive algorithms that are increasingly being used to lớn make decisions that impact more aspects of our lives.

Xem thêm: Lịch Phát Sóng Euro 2021 Chiếu Trên Kênh Nào ? Lịch Phát Sóng Chi Tiết


Trong cuốn sách "Vũ khí tiêu diệt toán học" của cô Cathy O"Neil, một nhà khoa học dữ liệu, nói những loại WMD đang ngày càng tăng -- những giải thuật diệt diệt, thần túng và phổ biến hóa rộng rãi đang ngày dần được sử dụng để mang ra ra quyết định mà ảnh hưởng đến nhiều nghành của cuộc sống.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M